Zernez

Cuors da rumantsch per uffants da 3 fin 5 ons a Zernez

Bitte Smartphone quer halten!

Inua: gruppa da gö, Alossai, Zernez
Di/urari: gövgia  9.10 – 10.00
Data: 15. settember 2022 – gün 2023
Manadra: Romana Duschletta
Nomer minimal da partecipants: 4 fin 7 uffants in l’età da 3 fin 5 ons
Cuosts: partecipaziun dals genituors frs. 160.00, inclus material (32 lecziuns)

Per plaschair trametter il talun d’annunzcha a l’adressa suotmanzunada.
La conferma e’l quint retschaiva El/Ella circa 1 fin 2 eivnas avant il cumanzamaint dal cuors.

Anmelden
Kursorte